Pravidla pro sezónu 2016

 
Pro čtení pravidel v PDF, klikněte na ikonu Adobe PDF.
 

1 Zkratky, Definice

TL – Tuning Liga – soutěž

Soutěžící – Každý zaregistrovaný člen soutěže

Pořadatel – Klub pořádající jednotlivé kolo soutěže

Organizátor Tuning Ligy – Hard Driver Tuning Team – www.hd-tuning.cz

2 Obecně

2.1 Ve zkratce

Spektrum soutěžích se po prvním kole v sezóně 2011 rozdělilo, dle dosažených bodů, do tří skupin (Extraliga, 1.Liga a 2.Liga). Žádné rozdělení dle scén podle automobilek v TL neprobíhá, ale ve své kategorii soutěží majitelé všech automobilek mezi sebou. Každou sezónu tři nejlepší z kategorie postoupí o kategorii víš a někteří ze spodních příček zase o kategorii níž. Pro dobarvení programu jsou pořádány jak klasické vedlejší kategorie (např. Ladies Scene, Club Cup), tak i některé docela neobvyklé (Extreme Racket). Následně na konci každé sezóny proběhne finále, kde jsou vyhlášeni vítězové jednotlivých kategorií celého uplynulého ročníku.

2.2 Vypsané kategorie

Do pátého ročníku TL jsou opět stanoveny 3 hlavní kategorie:

–     EXTRALIGA                 každé kolo 3 poháry + 3 poháry finále

–     1. LIGA                        každé kolo 3 poháry + 3 poháry finále

–     2. LIGA                        každé kolo 3 poháry + 3 poháry finále

Doplňkové kategorie:

–     CLUB Cup                    každé kolo 3 poháry + 3 poháry finále

–     LADIES Scene             každé kolo 1 pohár + 3 poháry finále

–     BEST Výfuk                 každé kolo 3 poháry

–     BEST Audio                 každé kolo 3 poháry (nemusí se konat na srazech s vlastní audio soutěží)

–     EXTREME Racket        každé kolo 3 poháry (nemusí se konat na srazech s vlastní audio soutěží)

–     NEON Show                 každé kolo 3 poháry (nemusí se konat na srazech s vlastní noční soutěží)

3 Konkrétně

3.1 Registrace

 

3.1.1    První registrace do TL

Registrace probíhá ve stánku označeném logem TL a je zdarma (v ceně vstupného na akci). Do soutěže se smí registrovat pouze soutěžící, jejichž soutěžní vůz má platnou STK a je tedy schválen pro užívání na pozemních komunikacích. Po podání základních informací (jméno/přezdívka, působení v klubu, automobil, barva, rok výroby), bude každému soutěžícímu přiděleno startovní číslo, které mu zůstane již po celou dobu působení v soutěži. Pod přiděleným číslem bude soutěžící veden v databázi TL a s tímto číslem se může účastnit srazů i v příštích letech v případě, že mu nebude odebráno (viz. poznámka). Každý soutěžící v rámci registrace, dostane kartičku s číslem, kterou na akcích TL umístí viditelně za čelní sklo. Registrovat do TL lze na kterémkoli kole sezóny. Kartu se startovním číslem si každý soutěžící ponechává u sebe pro použití na dalších kolech TL

 

Pozn.: Soutěžícímu může být zrušeno / odebráno startovní číslo v těchto případech:

  • Od posledního srazu na kterém se zúčastnil uběhlo již více než  36 měsíců
  • Pokud sám požádá o vyřazení ze soutěže. V tomto případě se již do soutěže nesmí v příštích 24 měsících přihlásit.
  • V případě hrubého porušení pravidel Tuning Ligy.

3.1.2  Přihlášení na dalších kolech

Při každém dalším kole se již dříve zaregistrovaní soutěžící s přiděleným startovním číslem, přihlašují ve stánku TL, kde nahlásí svou případnou účast v doplňkových kategoriích BEST Výfuk a BEST Audio. Následně vloží kartu se startovním číslem za čelní sklo, kde ji ponechá minimálně do ukončení hodnocení soutěžních vozů.

V případě ztráty / zničení / nebo jiného poškození kartičky s číslem, a tím znemožnění se při hodnocení prokázat, nahlásí soutěžící tuto skutečnost ve stánku TL, kde mu bude vystavena náhrada karty. Nová originální karta bude soutěžícímu předána na dalším kole TL (Výroba nového originálu je zpoplatněno částkou 50,-kč).

3.1.3 Zachování startovního čísla při změně soutěžního automobilu

 

V případě změny soutěžního vozu, při zachování startovního čísla, musí soutěžící tuto skutečnost oznámit na stánku TL, kde mu bude v databázi změněn soutěžní vůz z původního na nový. Nový vůz bude zařazen do příslušné hlavní kategorie stejným způsobem jako při první registraci původního automobilu. Vystavení startovního čísla v jiném autě, než na které je startovní číslo registrováno je bráno jako hrubé porušení pravidel TL.

3.1.4  Startovné & vstupné

Startovné na jednotlivá kola TL je zahrnuto v ceně vstupného na akci. Vstupné od soutěžících vždy vybírá pořadatel akce, nikoli hlavní organizátor soutěže. Tuning Liga je a bude zdarma.

Nově je zavedeno startovné v kategorii Best Audio, kde se již bude měřit nejnovějším profesionálním Db přístrojem  Term-Lab magnum. Startovné do soutěže Best Audio činí 100 Kč pro každé soutěžní kolo a bude vybíráno při registraci do této soutěže ve stánku Db Tuning Liga

3.2 Kategorie

 

3.2.1 Hlavní kategorie

EXTRALIGA: Nejvyšší kategorie soutěže. Každé kolo, a ve finále, jsou ohodnoceni formou pohárů 3 soutěžící s nejvyšším počtem bodů. Na konci každé sezóny sestoupí určitý počet soutěžících do 1.ligy. Stanovení přesného počtu sestupujících soutěžících je popsáno v kapitole 3.2.1.1.

1.LIGA: Druhá nejvyšší kategorie soutěže. Každé kolo, a ve finále, jsou ohodnoceni formou pohárů 3 soutěžící s nejvyšším počtem bodů. Na konci každé sezóny postoupí 3 soutěžící s nejvyšším počtem bodů z této ligy do Extraligy. Naopak určitý počet soutěžících sestoupí do 2. ligy. Stanovení počtu sestupujících je popsáno v kapitole 3.2.1.1.

2.LIGA:Třetí nejvyšší  kategorii soutěže. Každé kolo, a ve finále, jsou ohodnoceni formou pohárů 3 soutěžící s nejvyšším počtem bodů. Na konci každé sezóny postoupí 3 soutěžící s nejvyšším počtem bodů z této ligy do 1. Ligy. V této kategorii žádné sestupy neprobíhají.

3.2.1.1            Princip sestupování z Extraligy a 1.Ligy.

Sestupy probíhají 1x za sezónu a to vždy po finálovém kole sezóny. Počet sestupujících ze dvou nejvyšších kategorií soutěže se určuje dle následující tabulky.

Soutěžících v ukončené sezóně: 3-29 30-44 45-59 60-74 75-89 90-104 105-119 120-134 135-149 150-164
Limit na kategorii do další sezóny: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Soutěžících v ukončené sezóně: 165- 179 180-194 195-209 210-224 225-239 240-254 255-269 270-284 285-299
Limit na kategorii do další sezóny: 55 60 65 70 75 80 85 90 95

Použití tabulky:

První řádek tabulky znázorňuje celkový počet registrovaných soutěžících v právě ukončené sezóně. Na základě vybraného rozmezí nám druhý řádek stanoví počet soutěžících na kategorii pro následující sezónu. Z Extraligy a 1. Ligy, na konci sezóny sestoupí všichni soutěžící, kteří budou nad tento limit, o ligu níže tak, aby součet soutěžících v kategorii a nově postupujících do této ligy, byl roven limitu na ligu pro další sezónu. V případě, že součet soutěžících v lize, a nově postupujících do této ligy, je nižší, než limit na ligu pro další sezónu, nikdo do nižší ligy nesestupuje.

Příklad: Pokud vznikne situace, kdy součet všech registrovaných soutěžících se na konci sezóny rovná 97 (dle tabulky 90-104, limit 30) a v Extralize je 32 soutěžících, sestoupí do 1. Ligy 5 posledních soutěžících z Extraligy. Tím získáme 27 soutěžících, které doplní 3 postupující z 1. Ligy. To nám dává 30 soutěžících do další sezóny.

 

Příklad 2: Pokud vznikne situace, kdy součet všech registrovaných soutěžících je na konci sezóny 97 (90-104, limit 30) a v Extralize je 24 soutěžících, nikdo nesestupuje, jelikož nebyl překročen limit pro příští sezónu. Pouze ligu doplní 3 postupující z 1. Ligy. To nám dává 27 soutěžících do další sezóny.

Sestup z Extraligy nebo 1. Ligy, probíhá jen za podmínek, pokud je soutěžící v poslední pětici v každém kole kde se účastnil danou sezonu

3.2.1.2           Zařazení soutěžících do jednotlivých hlavních kategorií

Soutěžící, kteří se zaregistrují do Tuning Ligy, jsou dle dosažených bodů od poroty, zařazeni do příslušné hlavní kategorie. Každá hlavní kategorie disponuje bodovým rozmezím, dle kterého jsou soutěžící zařazování. Bodové rozmezí je každé z hlavních kategorií stanovováno vždy na každou sezónu zvlášť a to následujícím způsobem:

Bodová spodní hranice pro Extraligu (horní hranice pro1.Ligu) se stanoví zprůměrováním deseti nejnižších součtů bodových zisků od poroty, jednotlivých soutěžících v Extralize, za celou právě ukončenou sezónu.

Bodová spodní hranice pro 1.Ligu (horní hranice pro 2.Ligu) se stanoví zprůměrováním deseti nejnižších součtů bodových zisků od poroty, jednotlivých soutěžících v 1.Lize, za celou právě ukončenou sezónu.

Příklad: 10 nejnižších bodových zisků od poroty v Extralize v celé právě ukončené sezóně: (122 + 123 + 129 + 130 + 135 + 140 + 141 + 142 + 143 + 145) / 10 = 135 – spodní hranice pro Extraligu pro příští sezónu je 135b.

3.2.2 Vedlejší kategorie

–         CLUB Cup – kategorie pro kluby zúčastněné v soutěži. Do hodnocení je započítán neomezený počet soutěžících z každého klubu v daném kole, a však pro účast v této kategorii musí být minimální počet dvou soutěžících za klub. V případě nesplnění podmínky min. počtu soutěžících za všechny klub v daném kole soutěže, pořadí prvních tří míst bude určeno dle bodů TL, pokud budou první 3. Místa obsazené soutěžícími ze stejné kategorie např. Extraliga, bude umístění hodnoceno dle dosažených bodů od porotců. Každé kolo jsou ohodnoceny, formou poháru, 3 kluby s nejvyšším počtem získaných bodů. Body se každému klubu sčítají celou sezónu, kdy ve finálním kole sezóny budou ohodnoceny, formou poháru, 3 kluby s nejvyšším počtem nasbíraných bodů.

Každý klub v soutěži musí být, někde viditelně elektronicky registrovaný buď na www, Facebooku nebo v jiném elektronické podobě. V případě nahlášení neregistrované klubu na internetu, bude tento klub vyřazen z hodnocení CLUB CUP.

 

Bodování probíhá následovně:

Každému automobilu soutěžícímu v Extralize, bude přiděleno 100b. pro klub.

Každému automobilu soutěžícímu v 1.Lize, bude přiděleno 60b. pro klub.

Každému automobilu soutěžícímu v 2.Lize, bude přiděleno 25b. pro klub.

 

Příklad: a) Kola se zúčastní 6 členů stejného klubu: 1x Extraliga, 2x 1.Liga a 3x 2.Liga. Bodování proběhne takto: 1x100b. + 2x60b. + 3x25b. = 315b. Klub za právě uplynulé kolo získává 315b.

                b) Kola se zúčastní 1 člen za svůj klub např.„A“: 1x Extraliga – 100 b., druhý klub např. „B“: 2 x 2.Liga – 50 b., vyhrává klub „B“, který splnil podmínku dvou účastníků v klubu.

 

 

 

–          LADIES Scene – kategorie pro všechny dívky které se technickým průkazem, zelenou kartou nebo smlouvou o provozu vozidla, prokáží užíváním soutěžního vozu. Každé kolo je ohodnocena, formou poháru, jedna soutěžící s nejvyšším počtem získaných bodů. Body se každé soutěžící sčítají celou sezónu, kdy ve finále jsou, formou poháru, ohodnoceny 3 soutěžící dívky s nejvyšším počtem nasbíraných bodů.

–          BEST Výfuk – v této kategorii probíhá měření hlasitosti výfuku. Měření probíhá jednoduchým měřidlem na měření hluku, tudíž nejde o žádné profesionální měření. Tři soutěžící s nejvyšším výsledkem získávají ocenění formou pohárů.

–          BEST Audio – v této kategorii probíhá profesionální měření hlasitosti audio soustavy. Měření probíhá profesionálním měřícím přístrojem Term-Lab magnum a jako jediná je tato soutěž zpoplatněná částkou 100kč pro každé soutěžní kolo. Tři soutěžící s nejvyšším výsledkem získávají ocenění formou pohárů. Tato soutěž neprobíhá v případě, že pořadatel srazu má zajištěné vlastní audio měření.

–          EXTREME Racket – tahle kategorie je zvláštní ocenění za nejhlasitější soutěžní vůz. Všem soutěžícím, účastnícím se v kategorii BEST Výfuk a BEST Audio, jsou sečteny výsledky z obou kategorií. Tři soutěžící s nejvyšším výsledkem získávají ocenění formou pohárů. Tato soutěž neprobíhá v případě, že pořadatel srazu má zajištěné vlastní audio měření.

–          NEON Show – je soutěží v osvětlení soutěžního vozu. NEON Show probíhá pouze na dvou a vícedenních akcích a na těch akcích, kde pořadatel akce nemá zajištěnou vlastní. Hodnotí dvou-členná porota, kdy 3 soutěžící s nejvyšším dosaženým bodovým ziskem, jsou ohodnoceny formou pohárů.

3.3 Systém bodování

3.3.1 Kritéria hodnocení

Každý soutěžící zaregistrovaný do soutěže bude ohodnocen porotou dle následujících Kritérií hodnocení, na základě kterých mu dle dosaženého pořadí, bude přidělen jemu náležící počet bodů.

Exterier                  0-10b

Interier                    0-10b

Motor                     0-10b

Podvozek               0-10b

Audio                     0-10b

Lak                         0-5b

Kola                       0-5b

Celkový dojem       0-10b

3.3.2 Postup přidělování konečných bodů

Po sečtení bodů které každý jednotlivý soutěžící dostal dle Kritérií hodnocení, budou všichni soutěžící v jednotlivých hlavních kategoriích seřazeni sestupně pod sebe. Poté jim bude přidělen příslušný počet bodů, dle dosažené pozice ve své kategorii. Při účasti 10ti a více soutěžících v kategorii na konkrétním kole, dostane vítěz kategorie vždy 100 bodů (Při nižší účasti se body přidělují dle kap. 3.2.2.1). Každý další soutěžící dostane tolik bodů, kolik mu dle níže uvedeného vzorce náleží.

Příklad: Pokud v Extralize bude v jednom kole soutěžit 20 vozů, vítěz dostane 100b. Další soutěžící pod ním pak 95, 90, 85 až 5. V případě výsledku s desetínnými čísly bude vždy zaokrouhlováno na 1 desetinné místo.

Dle tohoto bodování bude počítáno veškeré konečné umísťování v jednotlivých hlavních kategoriích.

3.2.2.1          Přidělování konečných bodů při účasti méně než 10ti soutěžících v kategorii na konkrétním kole

V případě, že se konkrétního kola v kterékoli z hlavních kategorií zúčastní méně než 10 soutěžících, nezíská vítěz kategorie, z důvodu nižší konkurence, plných 100b. V takovém případě budou body přidělovány po deseti bodech od posledního soutěžícího k prvnímu.

Příklad: Jednotlivého kola se v kategorii Extraliga zúčastní 8 soutěžících. Bodování bude následující.

80b. (1.pozice)

70b. (2.pozice)

60b. (3.pozice)

50b. (4.pozice)

40b. (5.pozice)

30b. (6.pozice)

20b. (7.pozice)

10b. (8.pozice)

3.3.3 Porota

 

Zažádat o post porotce může jakýkoli návštěvník soutěže. Hlavní organizátor soutěže krátkým rozhovorem prověří žadatelovo povědomí o úpravách automobilů, na základě kterého příjme nebo zamítne žádost o post porotce. Počet žadatelů není omezen. Každé kolo sezóny, před zahájením hodnocení, z vybraných žadatelů proběhne výběr čtyř porotců a jednoho náhradníka. Následně se porotci rozdělí do dvou skupin po dvouch, kdy první skupinka ohodnotí vozy Extraligy a 1. Ligy. Druhá skupinka ohodnotí vozy 2. Ligy.

 

Při hodnocení vozů porotců, vždy ten porotce, kterého vůz je hodnocen, přenechá svůj post náhradnímu porotci, který místo něj ohodnotí jeho vůz. Tento náhradní porotce se případně takto prostřídá se všemi porotci při hodnocení jejich vozů.

 

4        Kontakt

Oficiální stránky soutěže: www.tuning-liga.cz

Hlavní organizátor soutěže:  Hard Driver Tuning Team       www.hd-tuning.cz

 

 

Dotazy ohledně organizace a spolupráce:

Redd

e-mail: vinredd@centrum.cz

Tel: 776 189 158

 

Dotazy ohledně pravidel a výsledků:

Jiří Janků, DiS. alias Ge-OR-Ge

e-mail: geoorrge@seznam.cz

Tel: 606 750 774

 

Hlavní organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změny v pravidlech soutěže Tuning Ligy. V případě změny v pravidlech bude tato skutečnost vždy uveřejněna na webu soutěže i hlavního organizátora.

www.tuning-liga.cz